Monday, 30 May 2016

Kalabagh Dam Bunnana Punjabi Qoom Ka Right Hy۔

River Water Punjab ki natural resource hy. Sind ka Punjab k natural resources say kya wasta?

Sind apnay natural resources Coal, Gas, Oil, apnay pass rakhay, Punjab ab Sindhion ki mazeed galiaan khanay ki position mein nahi hy k Punjabi Sindhion k natural resources loot rahay hain.

Punjabi, Sindhion k natural resources Coal, Gas, Oil k mahtaaj nahein. Punjab k pass apna River Water he natural resource k tor par kafi hy.

1. Punjab Rivers par Dams bana kar Punjab ki un zameeno ko jo 7,00,000 say ziyaadaTube Wells chala kar sairaab ki jati hain, barahay raast Durya k Pani say sairaab kar sakta hy, jis say fasal ki paidawar par kharachay mein kummi aa’ay gey.

2. Punjab Rivers par Dams bana kar Thul aur Cholistaan ki Lakhon Acar Zameen aabad kar sakta hy jo Punjab ki natural resource, Punjab ka Pani, Sind ko day diay janay ki wajah say ab tak ghair aabad pari hy.

3. Punjab Rivers par Dams bana kar Hydro-electricity generate kar k Punjab mein Bijli k buhraan par Qabo pa sakta hy.

4. Punjab Rivers par Dams bana kar Hydro-electricity generate kar k Sind k Coal aur Gas ko energy k tor par electricity bananay ya industry mein istamaal karnay say jaan chura sakta hy.

5. Punjab Rivers par Dams bana kar Hydro-electricity generate kar k Punjab ki industry ko wafar maqdaar mein electricity farahum kar k Karachi mein jo Punjabion ki Industry bachi hy ous ko bhe Punjab shift kar sakta hy.

6. Punjab Rivers par Dams bana kar Hydro-electricity generate kar k Punjab ki zaroriyaat k liay Punjab ki industry k zariay he production kar k Sind ki industry ki production ko, jo Punjab mein marketing ki jati hy, ous say jaan chura kar Punjab k paisay ko Punjab say bahir janay say rook sakta hy.

7. Punjab Rivers par Dams bana kar Hydro-electricity generate kar k Water aur Electricity mein khud kafeel ho kar Punjab ko Agricultural aur Industrial Production ka Hub bana kar, Agricultural aur Industrial products ko export kar k Oil international market say import kar sakta hy, jis say Sind k Oil say bhe jaan choot jaay gey.