Tuesday, 12 January 2016

Punjabi Nationalists Sammat Sindhiyon Ko Support Karain.

Sindh mein Sammat Sindhi ki population 42%, Baloch background Sindhi ki population 17% aur Arab background Sindhi ki population 2% hy.

Laykun.......

Sind ki national assembly ki 61 constituencies mein say 16 Arab lotayron k pass rehti hain aur 16 Baloch lotayron k pass rehti hain jub k Sammat jo k Sind k asaal Malik hain, un ko moshkal say 10 national assembly ki seats milti hain. Sind k Urban areas ki national assembly ki seats Muhajiron k pass rehti hain.

Jub k......

Sind ka Chief Minister Sammat k bunnay say aur Sind mein political parties k provincial presidents Sammat Sindhi k bunnay say, Sind k social aur economic problems solve honay mein asaani hogi.

Es liay......

Punjabi nationalists Sammat Sindhi ko socially, economically aur politically stable karnay ki her mumkun koshish karain.

Sammat Sindhiyon ko federal government mein services daynay, Sammat Sindhiyon k liay Punjab k educational institutions mein education daynay, Sammat Sindhiyon ko Punjab k industrial sector mein services daynay k liay Punjabi nationalists her tarha say koshish karain.

According to the 1911--Census of India, Sammat Caste in Sindh.

Abra, Areeja, Areesar, Awaan

Baabi samma, Bajaar, Bapaar, Bareja, Bahdha, Bhatra ,

Chachar, Chughda, Chohwaar, Channa, Channer, Chanessar, Chang samma, Charran, Chajjarr, Chajjra, Chalgeri, Chaggha, Chakkar ,

Daudpota, Dahar, Dahri, Dahraj, Deepar, Dars, Dasti, Dawach, Deira, Detha, Dharayja, Dharpaal, Dhooki, Dhakkar, Dhodha, Dhudhi, Drakhaar ,

Ghachal, Gaha, Gaheja, Ghota, Ghotarra, Ghamra, Ghairra, Gopang samma,

Hattar, Hadwaar, Hala, Halepota, Hangorja, Hothi, HothiPota ,

Jadan, Jeesar, Jakra, Jhanjhi, Jholarr, Jhandir, Jokhia, Joyaa, Jureja,

Kalwar, Katta, Katpar, Kehaar, Kharal, Khaldi ,

Lakha, Lakharr, Langha, Lanchar, Larrak, Ludda ,

Machi, Mehr, Mahesar, Mahoota, Mularra, Mangar, Murkhiyaari ,

Massan(R), MemonSamma, Moreja, Moondar, Mangur, Mangrara ,

Nehri, Naich, Nareja, Noomria, Noonaari ,

Odharra, Oghahi, Othwal, Odha ,

Palidai, Palli, Paleja, Panhwar, Parhyaar, Phull, PhullLakha, PhullPota, Pasya,

Radhar, Rahecha, Rahuja, Rajar, Rajpar, Rathore, Rid, Ruk, Rukkar ,

Sabhaya, Sadhaya, Sehta, Sehar, Sanpal, Sadasundela, Sangi, Sapeer ,

Sarang, Shaghra, Siyal, Sodhar, SolangiSamma, Suhaagh, Soomra, Summa,

Supriya, Sahar ,

Thaheem, Thalhiya, Thooriya, Teonra ,

Ujjar, Ulya, Umraari Sindhi, Unnar ,

Waggar, Wagha, Wika, Wehnas, Wasaar, Waryaam, Weesar ,

Zangee