Monday, 24 April 2017

Kamaata Karachi Aur Khaata Punjab Hy Ka Propaganda Punjab Ki Toheen Hy.

Urdu Speaking Hindustani Muhajir rooz yeh propaganda kar rahay hain k Pakistan ki 70% income Karachi say hoti hy.

Punjab, Karachi ki income par pul raha hy.

Kya sirf Karachi ki income 70% hy aur baaqi Pakistan ki income sirf 30% hy?

Karachi ki 53.38% Revenue Collection mein say 68.33% Custom Duty aur Import items par Tax say Collect hota hy jub k 56% Value added Tax say.

Ab swal yeh paida hota hy k, es 68.33% Custom Duty aur Import items par Tax mein say……

1. Punjab say Export kiay aur Punjab k liay Import kiay gay items par kitna Tax Karachi mein collect kia jata hy?

2. Jo 56% Value added Tax lugta hy, ous mein say Punjab mein marketing kiay gaay items par kitna Tax Karachi mein collect kiya jata hy?

Punjab say export, Punjab k liay import aur Punjab mein markeeting kiay gaay Tax ko Karachi mein collect kar k;

Karachi yeh tu keh sakta hy k yeh revenue Karachi mein collect ki gai. Laykun, Karachi yeh kaisay keh sakta hy k yeh revenue Karachi ki Generate ki hoi hy?

Jo items Punjab say export, Punjab k liay import aur Punjab mein markeeting kiay jatay hain, un ki revenue ko Generate tu Punjab karta hy.

Karachi say jo income hoti hy wo bhe Karachi ka Punjabi industrialist karta hy ya Muhajir bhe koe aysa kaam karta hy jis say Karachi ki GDP mein izaafa hoota ho?