Saturday, 6 February 2016

List of Punjabi Tribes.

A
• Aarbi
• Ad-Dharmi
• Agrawal
• Aheri
• Ahir
• Ahluwalia
• Arain
• Arora
• Awan

B
• Balmiki
• Baloch of Punjab
• Bangali
• Batwal
• Bawariya
• Bazigar
• Bhabra
• Bharai
• Bharbhunja
• Bhatia
• Bhat
• Bhatra
• Bhatti
• Brahmin of Punjab
• Bodla
• Brah Rajput of Punjab

C
• Chamar
• Changar
• Chauhan
• Chhachi
• Chhimba
• Chhimba Darzi
• Chuhra
• Churigar

D
• Dhanyal
• Dhobi
• Dhobi Musalman
• Dhund
• Dogar
• doda

G
• Gadhok
• Gakhar
• Gheba
• Gujjar
• Gulfad

H
• Harni

J
• Jasgam
• Jat
• Jatt Sikh
• Jat Muslim
• Jhinwar
• Jhojha
• Julaha Kabirpanthi
• Julaha Malik

K
• Kalal
• Kamboh
• Kassar
• Kethwal
• Khagga
• Khateek
• Khattar
• Khatri
• Khokhar
• Kori
• Kumhar

L
• Labana
• Lak
• Lohar

M
• Mahtam
• Maliar
• Mazhabi
• Meo
• Miana
• Mirasi
• Mochi Hindu
• Mochi Musalman
• Mochi Sikh
• Mohyal
• Mughal
• Mussali
• Malhotra

N
• Nakokara
• Nalband
• Nat
• Noongar

P
• Pathans of Punjab
• Penja
• Perna

Q
• Qalandar

R
• Rai Sikh
• Rajputs of Punjab
• Ramgarhia
• Ranghar
• Ravidassia
• Rawal
• relan

S
• Saini
• Sansi
• Sapera
• Satti
• Shaikh of Punjab
• Sikligar
• Sood

T
• Tarkhan
• Teli
• Teli Musalman