Friday, 5 February 2016

Punjabi Qoom Ko Kysay Leader Ki Zaroorat Hy?

Punjabi Qoom ko aysay leader ki zarorat hy jo;

1. Punjabiyon ko Punjabi Qoom honay ka ehsaas dilaa'ay.

2. Punjab ko Secular Area aur Punjabi Qoom ko Secular Qoom bunaa'ay.

3. 1947 mein divide ho jaanay waalay Punjab ko unite karay.

4. Kashmir par say India ka qabza khatam karwaay.

5. 1901 mein British ki taraf say Punjab k north western areas ko Punjab say alug kar k NWFP (North Western Frontier Province) k naam say province bunna kar (Jis ka naam ab KPK hy) Pukhtoonization kar k Punjabi k bajaay Pukhtoon area bunaay jaanay waalay area ko phir say Punjab mein shaamal kar k aur ous area say Pukhtoonization khatam kar k Punjab ko phir say Maharaja Ranjeet Singh k Punjab jaisa Punjab bunaa'ay.

6. Sind mein rehnay waalay Punjabiyon aur Sammat Sindhiyon par say Arabic Background aur Baloch Background Sindhiyon k zulm aur ziyaadtiyon ko khatam karwaanay k liay Sind k Sammat Sindhiyon aur Sind k Punjabiyon ko socially, politically, economically, administratively strong karay.

7. Karachi mein rehnay waalay Punjabiyon, Sammat Sindhiyon, Pathano, Gujratiyon aur Rajasthaniyon par say UP Background aur CP Background Muhajiron k zulm aur ziyaadtiyon ko khatam karwaanay k liay Karachi k Punjabiyon, Sammat Sindhiyon, Pathano, Gujratiyon aur Rajasthaniyon ko socially, politically, economically, administratively strong karay.

8. Baluchistan mein rehnay waalay Punjabiyon aur Brohiyon par say Kurdish Background Balochon k zulm aur ziyaadtiyon ko khatam karwaanay k liay Baluchistan k Punjabiyon aur Brohiyon ko socially, politically, economically, administratively strong karay.