Friday, 5 February 2016

Punjabi Nationalism Da Kum Kurn Day 4 Section Bun-nay Chi Day Nay.

Punjabi nationalism boht taizi naal wadh rayaa a. 
Punjabi hun Punjabi nationalists bunday ja raay nay.
Par Punjabi nationalism da kum organize tay systematic nai a.

Punjabi nationalism da organized tay systematic way naal kum karn lae,
Punjabi nationalism da kum karn waalay Punjabi nationalists day,
4 section bun-na k.
Her section day lae 10 members di committee bun-nani chai di a.

section a hon;

A. Punjabi Nationalists Social Section.

 B. Punjabi Nationalists Political Section.

 C. Punjabi Nationalists Economic Section.

 D. Punjabi Nationalists Administrative Section.

A. Punjabiyan nu Socially stable karn waalay Punjabi nationalists di committee.

 1. Punjabi Zabaan nu aggay wadhaway……..

2. Punjabi literature tay kum karay……...

3. Punjab culture nu aggay wadhaway……..

4. Punjab day Education System nu behtar karn lai kum karay…….

B. Punjabiyan nu Politically stable karn waalay Punjabi nationalists di committee.

 1. Punjab vich hon wali Saraiki shazish da maqabla karay…….

2. Balochistan vich Punjabian naal hon walay zulm tay ziyaadtiaan da hull sochay……..

3. Karachi vich Punjabian naal hon walay zulm tay ziyaadtiaan da hull sochay…….

4. Sind vich Punjabian naal hon walay zulm tay ziyaadtiaan da hull sochay…….

5. KPK vich Punjabian naal hon walay zulm tay ziyaadtiaan da hull sochay……..

6. Pakistan toun baar rayn walay Punjabian di Punjab tay Punjabian lai khidmaat hasil karay……..

7. Punjabian nu Media Organizations day lai tiyaar karn lai kum karay…….

C. Punjabiyan nu Economically stable karn waalay Punjabi nationalists di committee.

 1. Punjab di Agriculture Development lai kum karay…….

2. Punjab di Industrial Development lai kum karay…….

3. Punjab day Trade Business nu behtar karn lai kum karay…….

D. Punjabiyan nu Administratively stable karn waalay Punjabi nationalists di committee.

 1. Punjabian nu Private Sector di Services day lai tiyaar karn lai kum karay……

2. Punjabian nu Government Civil Services day lai tiyaar karn lai kum karay……

3. Punjabian nu Military Services day lai tiyaar karn lai kum karay….

4. Punjabian nu Foreign Affairs Services day lai tiyaar karn lai kum karay.