Tuesday, 21 June 2016

MQM Karachi k Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch ko Tung na karay.

MQM Karachi k Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch ki nahi, Karachi k Urdu Speaking Hindustani Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia hy.

Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM, Karachi k Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch ki dushmun hy.

Karachi ki 45% population Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch par moshtamal hy. Jub k Karachi ki 10% population Gujrati, 10% Rajasthani, 10% others hain.

Es liay, Karachi k 25% Urdu Speaking Hindustani Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM ko koe huq nahi pohuchta k Karachi k awaam ki representative hoonay ka claim karay.

Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM ko koe huq nahi pohuchta k Karachi ki 45% population, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch say zabardusti apna agenda follow karwaay.

Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM ko koe huq nahi pohuchta k Karachi ki 45% population, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch say zabardusti bhutta lay.

Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM ko koe huq nahi pohuchta k Karachi ki 45% population, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch say zabardusti strike karwaay.

Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM ko koe huq nahi pohuchta k Karachi ki 45% population, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch ka zabardusti strike kar k karoobar bund karwaay.

Muhajiron ki racist aur terrorist political mafia MQM ko koe huq nahi pohuchta k Karachi ki 45% population, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baloch ko zabardusti strike kar k yarghamaal bunaay.